Klauzule Informacyjne RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dla klientów i kontrahentów, w tym użytkowników konta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych jest ImperMar Marcin Mendelewski z siedzibą w Markach 05-270, ul. Okólna 49Y/2, (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Okólna 49Y/2,  05-270 Marki ) wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 1132377920, REGON: 140473767, adres poczty elektronicznej: sklep@fajnamarka.pl, numer telefonu: 511 828 228, zwany dalej Administratorem.

Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:

 - Utworzenia i utrzymania Konta użytkownika i usług w www.fajnamarka.pl zwanym dalej Systemem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit   (b) RODO– tj. wykonania umowy świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie Konta Użytkowania)
 - umożliwienia złożenia i realizacji zamówień oraz zawierania umów sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora za pośrednictwem Systemu  (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO),
 - zagwarantowania bezpieczeństwa świadczonych usług sprzedaży internetowej poprzez rejestrację adresów IP użytkowników Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia usług świadczonych drogą elektroniczną),
 - realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. W szczególności będą one przetwarzane przez okres ważności oferty lub trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy, a w przypadku  wyrażania zgody — do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą cle przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: przewoźnikiem lub pośrednikiem realizującym przesyłki na zlecenie Administratora, w przypadku gdy składając zamówienie w Systemie skorzystał(a) Pan/Pani ze sposobu dostawy pocztą lub przesyłką kurierską, podmiotowi obsługującemu płatności w Systemie, w przypadku, gdy składając zamówienie skorzystał(a) Pan/Pani ze sposobu płatności elektronicznych lub karty płatniczej, dostawcom systemów informatycznych i usług IT Administratorowi, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy w tym usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy.

Przysługuje Pani/Panu prawo:  dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania,  usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,  do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie ADO  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia i realizacji zamówienia w Systemie, zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania z usługi Konta użytkownika.

Pani/Pana dane mogą być wykorzystane w procesie zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym do profilowania. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań związanych z ofertą Administratora

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do  nas na adres e-mail: sklep@fajnamarka.pl lub adres pocztowy: ImperMar Marcin Mendelewski ul. Okólna 49Y/2 05-270 Marki

Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności https://fajnamarka.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl