Zwroty i reklamacje

1. Klientowi, przysługuje na podstawie art. 27  Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Od dnia 01.01.2021 r. zgodnie z nowym art. 3855 kc przepisy dotyczące konsumenta zawarte w art. 3851 - 3853 kc stosuje się do osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Klient może odstąpić od umowy, informując Sklep o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób: telefonicznie, mailowo, pisemnie. Zalecane jest jednak skorzystanie z form, które ułatwią stronom zarówno obliczenie terminów na zwrot wzajemnych świadczeń, jak i samo wykazanie faktu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może złożyć oświadczenie korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w formie pisemnej należy wysłać na adres: ImperMar ul. Okólna 49Y/2 05-270 Marki lub e-mail: sklep@fajnamarka.pl
Pobierz formularz oświadczenia odstąpienia od umowy
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres ImperMar ul. Okólna 49Y/2 05-270 Marki.
6. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
9. Sklep dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Klientowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
11. Warunki reklamacji reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
12. W celu złożenia reklamacji prosimy o wydrukowanie formularza, wypełnienie go a następnie jego podpisanie. Formularz reklamacji należy wysłać za pomocą adresu e-mail: sklep@fajnamarka.pl lub drogą pocztową na adres ImperMar ul. Okólna 49Y/2 05-270 Marki. Pobierz formularz reklamacyjny
13. Reklamowany towar wraz z podpisanym formularzem należy odesłać na adres: ImperMar ul. Okólna 49Y/2 05-270 Marki.
14. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni od jej doręczenia. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.
15. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem klienta, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), zwracamy Klientowi równowartość ceny towaru lub za zgodą klienta zaoferujemy mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
16. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu.


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl